Tại sao dùng “お食事の際は、…” thay vì “ご飯を食べる際は、…”?

Đã trả lời

Ở ví dụ bên dưới, trong sách của em viết câu 1 là đáp án đúng.
(1) お食事の 際は、こちらのテーブルをお使いいただけます。
(2) ご飯を食べる 際は、こちらのテーブルをお使いいただけます。
Theo em nghĩ thì cả 2 câu ngữ pháp đều đúng và có chung nghĩa. Nên em không hiểu tại sao lại chọn câu 1 đúng mà không phải là câu 2.
Còn câu 3 bên dưới thì sao? Ngữ pháp có đúng không?
(3) お食事する際は、こちらのテーブルをお使いいただけます。

Bình luận
Chấp nhận

Câu trả lời được chọn chủ yếu dựa vào việc sử dụng 敬語 hơn là vấn đề ngữ pháp, hay ngữ nghĩa.

お使いいただく là 敬語, và食べる không phù hợp với nhau. 食べる không phải là 尊敬語 hay 謙譲語. Nghĩa là 「ご飯を食べる」không phải là dạng lịch sự để phù hợp với câu.

Có rất nhiều cách để nói (あなたが)食べる bằng 敬語:

召し上がられる
お食べになる …

Nói (私が)食べる trong 敬語:

いただく
ちょうだいする

Ví dụ 3 gặp phải vấn đề với する như sau:

(あなたが)する trong 敬語 có:

なさる
される

(私が)する trong 敬語 có:

させていただく

Theo lý thuyết: 食事 là một danh từ nhưng có chút khó dùng.「お食事」 sẽ dùng được với cả 私が và あなたが trừ trường hợp bạn ăn món ăn tự bạn làm thì dùng 「食事」chứ không dùng「お食事」.

Vì vậy, có rất nhiều cách nói phụ thuộc vào ai là chủ thể hành động:

(あなたが)お食事の際は、(あなたが)こちらのテーブルをお使いいただけます。
(あなたが)お食事をされる際は、(あなたが)こちらのテーブルをお使いいただけます。
(私が)食事をいただく際は、(私が)こちらのテーブルを使わせていただきます。
(私が)ご飯をいただく際は、(あなたが)こちらのテーブルをお使いいただけます。
(あなたが)ご飯をお召し上がりの際は、(あなたが)こちらのテーブルをお使いいただけます。

Điểm chính bạn cần nhớ ở đây là câu 2 sai trong bất kỳ mọi tình huống vì「食べる」 không thích hợp với ngữ cảnh dùng  敬語

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

際 là một danh từ, về ngữ pháp cơ bản thì những mẫu câu dưới đều ít nhiều không sai. Nhưng ngữ pháp, và cách sùng lại là 2 vấn đề khác nhau. Theo đó, một số câu mặc dù không sai về ngữ pháp nhưng lại nghe không tự nhên như câu: ご飯を食べる際. 際 được sử dụng trong trường hợp đặc biệt thay thế cho 時 và thường đi kèm với Hán ngữ, vì vậy mà lựa chọn 食事.

(1) và (2) theo ngữ pháp là không sai, nhưng (3) cần sửa một chút. Nếu bạn muốn giữ từ お ở trước 食事 câu sẽ phải thành お食事をする際に…Còn nếu bạn không muốn thêm  を thì câu văn sẽ giống với câu 1.

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.