Tại sao デート lại đọc là deito mà không phải là deeto?

Đã trả lời

Theo như những gì em được học thì デート nên phát âm là deeto, nhưng em thấy có nhiều người phát âm là deito. rốt cuộc cái nào mới đúng.

Bình luận
Chấp nhận

deeto hay deito đều không sai tùy theo đâu là cách viết và đâu là cách nói. Deeto là cách phát âm của từ デート trong khi nếu viết là deito cũng không sai. Nhưng không phát âm nó là deito.
Khi bạn học từ 先生-sensei, chắc bạn cũng được dạy phát âm là sensee đúng không? Người nhật thường đọc ei là e với trường âm tức là ei–>ee.
Quay trở lại với trường hợp デート, vào khoảng thời gian những từ ngoại lai bắt đầu xâm nhập vào cuộc sống của người dân Nhật, thì デート đúng là được đọc là deito chứ không phải là deeto như bây giờ. Nhưng trai qua thời gian, hầu hết người Nhật quen với việc đọc ei thành ee nên deito–>deeto như bây giờ.

Đó là tất cả những gì mình biết. Hy vọng sẽ giúp được bạn.

Đã trả lời vào 16/09/2015
Bình luận

Rõ ràng là デート đọc là deeto mà bạn mattroido. Mình chưa nghe thấy ai đọc là deito bao giờ cả.

Đã trả lời vào 16/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.