Tại sao かしら lại được dùng giữa câu như vậy? Ý nghĩa là gì?

Đã trả lời

Câu đây đủ như sau:
何かしらの手は打ってくるだろう
Nó có tác dụng và ý nghĩa gì trong câu? Quy tắc sử dụng là gì?
Thanks!

Bình luận
Chấp nhận

何かしら nghĩa là cái gì đó theo cùng hay đi cùng 1 cái khác.

Ví dụ:
子供はいつもなにかしらいたずらをしている。
Trẻ con luôn luôn làm những trò nghịch ngợm (hoặc ngu ngốc).

誰でも何かしら欠点がある。
Mọi người ai cũng có điểm yếu.

かしら theo sau 何 chỉ ra 何 như một việc gì đó không cần thiết nhưng giới hạn bởi đối tượng chính của câu.

Đã trả lời vào 05/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.