Tác dụng của とtrong câu sau là gì?

Đã trả lời

部品が取り寄せになりますので、 少々お時間をいただきませんと。(Chúng ta phải đ?ặt hàng thêm một số linh kiện vì vạy sẽ tốn một chút thời gian).

とở cuối câu có tác dụng gì? Có phải là viết tắt của かと思いますhay といけませんkhông?

Bình luận
Chấp nhận

Với câu hỏiとở đây có phải là viết tắt của かと思いますhay といけません không?

とở đây không phải là trích dẫn như trongかと思います nhưng nó làとcho mệnh đề “nếu”といけません.

NHư bạn có thể đã biết, bạn có thể nói:

~しないと。(= ~しないといけない。)

~しなければ。(= ~しなければならない。)

~せねば。(= ~せねばならない。)

~しなくちゃ。(= ~しなくちゃいけない。)

v.v…

với nghĩa ‘phải làm gì đó…” “nên làm gì đó…” “cần thiết phải làm gì đó…” …

Với câu: 部品が取り寄せになりますので、 少々お時間をいただきませんと。

いただきませんと ở đây là dạng câu lịch sự củaもらわないと.

(いただく là khiêm nhường ngữ củaもらう.)

(~を)もらわないと。(= (~を)もらわないといけない。) với nghĩa là “phải nhận được cái gì đó”. Đối với dạng lịch sự sẽ là:

(~を)いただきませんと。(= (~を)いただかないといけません。)

Sẽ có nghĩa là “chúng tôi cần phải nhận được…”

Cũng có thể dùng ~をいただく必要がありますvà dùng tương đương với~をいただきます/~をください。(Làm ơn cho chúng tôi….)

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

“と” đứng cuối câu có tác dụng như một cái kết mở, để người nghe suy đoán phần còn lại.

Một ví dụ có thể đoán được như sau:

部品が取り寄せになりますので、 少々お時間をいただきませんと揃いません = Chúng tôi phải đặt hàng thêm một số linh kiện, nên phải mất chút thời gian để hàng sẵn sàng.

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.