Sửa lỗi

 Mọi người có ai bik vì sao ko đc dùng 卒業のあとでmk phải dùng 卒業のあとは ko giải thích cho mình với này cô ng Nhật sửa cho mình nhưng mình vẫn chưa hiểu lắm. 

Bình luận

Theo mình ngữ pháp là Vた+あとで,V…… tức là sau khi làm việc gì đó、rồi làm tiếp 1 việc khác nữa

Còn 卒業 là danh từ thì phải dùng trợ từ の thêm あと thành 卒業のあと đây là cụm danh từ thì tiếp theo dùng trợ tự  は rồi thêm việc tiếp theo

 

Còn bạn muốn dùng あとで thì phải viết đầy đủ 卒業したあとで、 

Đều mang nghĩa là sau khi tốt nghiệp,

Tuy nhiên, mình thường dùng ngắn gọn 卒業後,…. nghĩa đều như nhau nha bạn

Đã trả lời vào 20/10/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.