Sửa lỗi

 Mọi người có ai bik vì sao ko đc dùng 卒業のあとでmk phải dùng 卒業のあとは ko giải thích cho mình với này cô ng Nhật sửa cho mình nhưng mình vẫn chưa hiểu lắm. 

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.