Sự khác nhau giữa 費用 và 支出?

Đã trả lời

Cả 2 từ đều xuất hiện trong sách học N3 của em, và đều có nghĩa là “chi phí”.
Nhưng cũng như rất nhiều từ tiếng Nhật khác dù mang cùng một nghĩa nhưng lại có cách sử dụng vào những hoàn cảnh khác nhau. Mọi người giúp em phân biệt với ạ. Em cảm ơn nhiều.

Bình luận
Chấp nhận

費用: là số tiền để có được một cái gì đó – không quan trọng ai trả tiền. Vi vậy, bạn có thể dịch nó đơn giản là “chi phí/lệ phí”.

支出: là số tiền bạn trả hoặc sử dụng – cho một mục đích nào đấy. Có thể dịch là “mức chi ra”.

Ví dụ: những gì cơ quan thuế tìm ra được sau khi điều tra là 不明な支出, những gì khách sạn yêu cầu bạn trả mà không có lý do gọi là 不明な費用.

Đã trả lời vào 09/10/2015
Bình luận

Theo mình thì sự khác nhau ở đây do 支出 nghĩa là chi phí (nhưng là chi phí xuất ra để trả tiền cho một cái gì đó), trong khi 費用 có thể dùng là “chi phí/giá thành/ lệ phí” cho cái gì đó. Trong tùy ngữ cảnh mà 2 từ có thể thay thế cho nhau nhưng chúng sẽ cho ý nghĩa khác nhau.

Đã trả lời vào 09/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.