Sự khác nhau giữa 気にする, 気になる và 気にかかる?

Đã trả lời

Mình đặc biệt không hiểu lắm về  気にかかる. Về 気にする và 気になる, mình nghĩ sự khác nhau giữ 2 cụm từ đó là 気にする chỉ nghiêng về nghĩa “tiêu cực” trong khi  気になる có thể mang nghĩa tích cực. Vậy có đúng không?

Bình luận
Chấp nhận

Phụ thuộc vào ngữ cảnh mà sử dụng nhưng ta có thể tổng kết lại như sau.
~が気になる: Nội động từ, mang nghĩa quan tâm lo lắng đến một việc gì đó (cả sắc thái tiêu cực lẫn tích cực). Khi mang sắc thái tích cực sẽ có nghĩa: “thích thú, quan tâm”, sắc thái tiêu cực là “lo lắng”.
~を気にする: Ngoại động từ. Quan tâm lo lắng cho ai đó hay việc gì đó một cách tích cực tự nguyện.
~が気にかかる: Giống như  ~が気になる, nhưng chỉ mang nghĩa tiêu cực.
新型のiPhoneが気になる: Thích thú với nghĩa tích cực.
新型のiPhoneが気にかかる: Có thể mang nghĩa lo lắng tiêu cực về sản phẩm mới (ví dụ: có tốt không, có phù hợp không, có lỗi gì không?).
病気の友人のことが気になる: Lo lắng (tiêu cực)
病気の友人のことが気にかかる: Giống như trên.

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.