Sự khác nhau giữa 機械 và 器械 là gì ạ?

Moi người cho em hỏi sự khác nhau giữa 2 từ trên ạ?

Em cảm ơn nhiều!

Bình luận
Chấp nhận

 

Nói đơn giản thì 機械 là chỉ máy móc (các loại máy chạy bằng điện), còn 器械 là các loại dụng cụ có thể dùng trực tiếp bằng sức người.

Ví dụ như hình bên dưới:

機械

機械

器械

器械


Ngoài ra, bạn có thể đọc giải thích bằng tiếng Nhật ở bên dưới:

きかい【機械器械】

動力源から動力を受けて一定の運動を繰り返し一定の仕事をする装置。主にきっかけを与えると人力を借りずに自動的に作動するものをいう。からくり。

精密な作動をする実験測定用の装置。 「観測規模の大きいものを「機械」小さいものを「器械」と書いて区別することがある

(器械)うつわもの。器具。道具。

書名(別項参照)。

Đôi khi 機械 và 器械 cũng được sử dụng để phân biết giữa những loại máy móc lớn và máy móc nhỏ, vì theo 1 số giải thích thì máy lớn thì thường có động cơ và máy nhỏ thì có thể không có động cơ mà sử dụng sức người để hoạt động. 

Tóm lại, bạn có thể hiểu nôm na là: 機械 là máy móc dùng đến điện mới có thể hoạt động được, 器械 thì không cần, mà là những dụng cụ để phục vụ công việc, sử dụng bằng tay (kiềm, búa, mở đồ hộp …)

Đã trả lời vào 16/08/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.