Sự khác nhau giữa 担う và 担ぐ?

1.「担ぐ」は、物を肩にのせる意。

2.「担う」は、物を肩にかけて運ぶ意。

Trong 2 câu giải thích ý nghĩa của từ bên trên em hoàn toàn không phân biệt được sự khác nhau giữa 肩に載せる và 肩にかける. Theo những gì em cố gắng tìm hiểu được thì nó có nghĩa là “đặt lên vai ai đó và đó là trọng trách được đặt trên vai người đó” giống như trong 神輿みこしを担ぐ với câu 1, còn câu 2 thì có nghĩa là “đặt lên vai ai đó một việc nhưng cũng không quá quan trọng”. Như vậy có đúng không ạ?

Bình luận
Chấp nhận

Mình nghĩ nếu dùng 肩に乗せる và  肩にかける để giải thích cho 担ぐ và 担う thì rất khó để có thể xác định rõ ràng nghĩa của 2 từ này.

Theo mình nghĩ thì bạn có thể tham khảo cách giải nghĩa dưới đây:

(「担う」は)下から支える意味合いが強く、通常は「次代をになう」「責任をになう」のように、物事を支えるという抽象的な意味で用いられることが多い。
担ぐ và  担うđều có nghĩa là “mang” nhưng từ thứ 2 thì mang nghĩa ẩn dụ (như là 役割を担う, ~の機能を担う, ~という意味を担う,…). Đôi khi 担う được sử dụng theo nghĩa vật lý (tức là mang vác vật gì đó theo nghĩa đen) nhưng thường chỉ là trong những sách văn học cổ.

Đối với 担ぐ thì được sử dụng cho cả nghĩa đen và nghĩa bóng (vật lý và tâm lý). Cách sử dụng ẩn dụ thường gặp nhất của 担ぐ là “tâng bốc ai đó”.

Đã trả lời vào 28/11/2015
Bình luận

Ngoài cách dùng trên còn có thể phân loại theo thời gian, 1 dùng với nghĩa “vật gì đó trên vai ai đó ngay tại thời điểm nói”, còn 2 thì được dùng tương tự nhưng trong thời gian dài liên tục.

Đã trả lời vào 28/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.