Sự khác nhau giữa 悪 và 惡 ?

Đã trả lời

đều có nghĩa là “xấu, tồi tệ”, có gì khác nhau trong cách sử dụng của 2 từ không?

Bình luận
Chấp nhận

惡 là từ kanji cũ (trước 1946), trong khi  là từ mới, hình thức đơn giản hóa của từ. Sự đơn giản hóa từ không chỉ đơn thuần là bỏ nét, mà còn có thể là thêm nét, để quá trình viết từ trở nên đơn giản, và tự nhiên hơn.

Đã trả lời vào 21/09/2015
Bình luận

Mình hay thấy được sử dụng trong manga, anime, dường như nó được sử dụng như vậy để làm cho nhân vật có cá tính hơn.

Đã trả lời vào 21/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.