Sự khác nhau giữa 家の子供 và 私の子供?

Đã trả lời

Mình hoàn toàn không nghĩ ra được 2 cụm từ trên có gì khác nhau. Mình nghĩ là nó giống nhau, nhưng nếu giống nhau thì tại sao phải dùng đến 2 cách nói?
Mọi người giúp mình với.

Bình luận
Chấp nhận

家の~ hoặc 私の~ cơ bản có cùng một ý nghĩa là nhấn mạnh khi nói đến một cái gì đó thuộc quyền sở hữu của bạn (hay có bạn ở trong đó, dịch như “của tôi”).
Bạn có thể dùng nó với kể cả với những chủ thể không thuộc về gia đình của bạn như  家の会社 or 家の上長じょうちょう.

Tóm lại, 家の là những thứ thuộc về bạn hoặc bạn có mặt trong đó (ví dụ: nhóm, công ty…)
Không phân biệt nhiều lắm cái nào là lịch sự cái nào không nhưng dùng  家の nghe có vẻ tự nhiên hơn trong nhiều trường hợp.

Đã trả lời vào 08/10/2015
Bình luận

家の~ là dạng thông thường, và thường dùng cho hội thoại giữa những người thân thiết hoặc trong tình huống không trang trọng.
私の~ nghe có vẻ lịch sự hơn, và có thể dùng trong cả văn viết lần văn bản chính thức.

Thường thì nên viết là うち thì tự nhiên hơn là  家.

Đã trả lời vào 08/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.