Sự khác nhau giữa 姿勢, 態勢 và 体勢là gì?

Đã trả lời

Sự khác nhau giữa 姿勢,態勢 và 体勢là gì vậy ạ? Cả 3 từ dường như đều có nghĩa là “thái độ/tư thế”. Ai đó giúp em giải đáp với ạ, em cảm ơn nhiều.

Bình luận
Chấp nhận

態勢

Được dùng cho chuẩn bị cho phản ứng tạm thời hay bị hạn chế (đối với những hành động tiêu chuẩn, thường xuyên hay có hệ thống thì dùng体制 thay thế).

 

着陸態勢に入る (Tư thế) chuẩn bị cho hạ cánh.

移民の受け入れ態勢を整える (tư thế) chuẩn bị để được đồng ý cho nhập cảnh.

体勢

Tư thế, vị trí,d áng vẻ của cơ thể.

有利な体勢  vị trí có lợi.

射撃体勢 Tư thế chụp hình.

姿勢

Dáng vẻ, tư thái, thái độ của cơ thể.

姿勢がいい Tư thái tối/đẹp.

謙虚な姿勢 thái độ khiêm nhường.

Khi đề cập đến dáng vẻ của cơ thể, mình thường dùng姿勢khi đề cập đến dáng vẻ của cột sống. Và 体勢 khi nói đến dáng vẻ có liên quan đến cả tay chân. Tuy nhiên nó cũng có thể thay thế cho nhau.

Đã trả lời vào 02/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.