Sự khác nhau giữa 変える và 換える

Đã trả lời

cho mình hỏi 変える và 換える khác nhau chỗ nào, ví dụ nông thôn biến đổi thành thành thị thì dùng từ nào. Mình cảm ơn !

Khi đặt câu hỏi, nhớ để ý thêm tag nhé. Ví dụ câu hỏi của bạn có thể đặt tag: Ý nghĩa của từ, sự khác nhau, từ vựng…

vào 05/11/2016.
Bình luận
Chấp nhận

変える: đổi, thay đổi, biến đổi.

換える: đổi, thay thế (tức là thay đổi cái này và thế vào đó là 1 cái khác). Ví dụ: Đổi tiền, đổi chỗ, đổi người.  

Thực ra thì mấy từ này đôi khi khá khó để phân biệt. 

Tuy nhiên trong trường hợp này mình nghĩ dùng 替える (với nghĩa thứ gì đó mới thay thế thứ cũ, mà nó không biến đổi về nội dung). 

Trong trường hợp này, thì vùng đó vẫn là vùng đó chỉ là hiện đại hơn nên trở thành thành thị.

Nếu không thì cũng có thể dùng 変える vì từ này có thể dùng khi nói đến sự thay đổi khí hậu.

Đã trả lời vào 05/11/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.