Sự khác nhau giữa 売る và 販売する?

Đã trả lời

Cả 2 đều mang nghĩa là “bán” tuy mình nghĩ sẽ được sử dụng ở những trường hợp khác nhau nhưng mình không biết cụ thể là dùng như thế nào. Cả nhà giúp với!!!

Bình luận
Chấp nhận

売る thiên về ngôn ngữ giao tiếp và mang nghĩa tổng quát hơn. Ví dụ: có thể dùng một cách ẩn dụ như sau こいつ魂を売ったな. 販売 là dạng trang trọng lịch sự hơn và đề cập đến bán hàng hóa thông thường. Bạn không thể dùng là: こいつ魂を販売したな!

Đã trả lời vào 06/10/2015
Bình luận

売る là từ tổng quát của “bán”. 販売する được sử dụng để đề cập tới việc bán một mặt hàng gì đó, đặc bệt bán cho khách hàng người cũng tìm kiếm để mua mặt hàng đó. Một ví dụ khác về từ cũng có nghĩa “bán” như  売る, đấy là 営業する có nghĩa là cố gắng bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng tiềm năng có thể mua sản phẩm, dịch vụ đó. Ví dụ: nhân viên bán hàng làm việc cho một đại lý xe ô tô sẽ là  販売員, trong khi nhân viên bán hàng tiếp cận trực tiếp các khách hàng tiềm năng được gọi là 営業員.

Đã trả lời vào 06/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.