Sự khác nhau giữa 同然 và 同様?

Đã trả lời

Câu hỏi giống như ở tiêu đề ý ạ? Rốt cuộc sự khác nhau của 2 từ trên là gì ạ?

Em tra trong một quyển từ điển thì co giải thích như sau:

同然: 同じであること。また、そのさま。同様。

同様: 同じであること。ほとんど同じであること。また、そのさま。

Theo những gì giải thích ở trên thì rõ ràng em chẳng thấy khác nhau gì cả. Mọi người có ai giúp em giải thích với ạ.

Bình luận
Chấp nhận

Mình sẽ dịch 同然 là “giống/tương tự đến mức có thể coi là X” hoặc “như nó là X”. Nó giải thích việc không có gì khác biệt giữa 2 việc/vấn đề được nhắc đến trong câu. Ví dụ: 夫婦も同然の二人、もはや勝ったも同然だ.

 

同様 thì chung chung hơn “theo cách thức tương tự với X”, ví dụ: 炭酸と同様の作用を有する、操作は先ほどと同様です.

Hoặc

同性婚は認められていないものの、夫婦と同様の税制が適用される

… quy tắc được áp dụng tương tự.

Đã trả lời vào 02/12/2015
Bình luận

Theo một từ điển mà mình biết thì 同然 là “giống với từ/việc trước đó”, 同様 là “cả 2 đều như nhau”. Bạn có thể đặt câu bắt đầu với同様に, nhưng không thể với同然に. Đó là bởi vì 同然 yêu cầu phải có từ trước đó trong cùng một câu. Khi 同然được sử dụng rất giới hạn thì 同然 lại được sử dụng như một thành ngữ, hay cụm từ có nghĩa riêng.

Đã trả lời vào 02/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.