Sự khác nhau giữa 友達出来た và 友達を作った

Các bác cho em hỏi thế này ạ.

Chả là em xem phim và thấy có một anh chàng nhắn tin cho bạn, một trong số những tin nhắn là 「友達出来た?」 phụ đề dịch là “đã có thêm bạn mới chưa?”

Từ nội dung phim thì cách dịch đó đúng nhưng mà theo em thì 作る mới là dùng để đề cập đến việc “kết bạn”, đúng không ạ?

Ngoài ra em cũng tìm trên từ điển thì không thấy ví dụ nào dùng 出来 cho “kết bạn” cả. Vì vậy mà em rất băn khoăn không hiểu sao trong phim lại dùng như vậy.
Các pro giúp em với.

Em cảm ơn nhiều.

Bình luận
Chấp nhận

Khác nhau nằm ở sự nhấn mạnh.

Với 友達ができる, hoặc trong trường hợp câu bạn đưa ra trong câu hỏi, chúng ta tập trung vào kết quả, rằng anh ấy liệu có hay không có kết bạn được với ai.

Với 友達を作る, chúng ta nhấn mạnh đến hành động hay quá trình kết bạn.

Giống như những ý kiến trả lời trước đưa ra, thì mình tóm lại như sau: できた được sử dụng rộng rãi hơn hẳn.

Đã trả lời vào 05/12/2015
Bình luận

出来る có nghĩa là có khả năng làm gì đó. 出来た là thì quá khứ có thể dịch là đã có thể làm gì đó hay đã làm xong/được điều gì đó.
Ví dụ: “Yuushoku ga dekita” có nghĩa đã làm xong bữa tối.
Vì thế cùng cách dùng với “kết bạn” thì trực dịch là “đã hoàn thành việc kết bạn”.

Đã trả lời vào 05/12/2015
Bình luận

Ý nghĩa ban đầu của できる là “đến, ở, có mặt”.
Trong một số từ điển có ý nghĩa của  できる như trong ”友達(が)できる”.

”友達ができた” là cách dùng tự nhiên và thường được sử dụng hơn ”友達を作った”.
Dùng 友達ができた với nghĩa bạn không bắt ép phải kết bạn, có bạn bè, mà mọi việc diễn ra tự nhiên.

”友達を作った” đưa ra sự nhấn mạnh rằng bạn đặt nhiều cố gắng vào đó. Mặc dù nó không phải là sự nhấn mạnh được nói thằng ra, nhưng nó làm cho người nghe nghĩ rằng bạn không thể có bạn bè một cách tự nhiên.

Đã trả lời vào 05/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.