Sự khác nhau giữa 去年 và 昨年 là gì?

Em được học 去年 trước khi học 昨年 nên thường dùng 去年 hơn. Nhưng em cũng không hiểu lắm liệu nó thực sự có gì khác nhau. Và nếu khác nhau thì dùng như thế nào, trong trường  hợp cụ thể nào? Anh, chị giúp em với?

Bình luận
Chấp nhận

去年  có thể dùng trong hầu hết các hoàn cảnh. Còn  昨年 thì mang nghĩa lịch sự hơn và không tốt lắm khi bạn dùng trong hội thoại hàng ngày.
Ví dụ
1) 去年、結婚いたしました。
2) 昨年、結婚いたしました。

Câu 2) dùng trong trường hợp này tốt hơn vì いたしました là khiêm nhường ngữ., nhưng như thế không có nghĩa là 1) không  dùng được.  Dùng 1) vẫn hoàn toàn OK.
Mặt khác:
1) 去年、結婚しちゃった。
2) 昨年、結婚しちゃった。
Trong câu trên thì 1) nghe lại tự nhiên hơn là dùng câu 2), câu 2) nghe khá là kỳ.

Có thể hiểu  昨年 dùng trong hoàn cảnh lịch sự (cùng với kính ngữ hoặc khiêm nhường ngữ).
去年 thì dùng linh động hơn, có thể dùng trong thyể lichgj sự cũng có thể dùng trong đối thoại thông thường.

Đã trả lời vào 16/09/2015
Bình luận

Theo những gì mình được nghe cô giáo nói lại thì 去年 và 昨年 có ý nghĩa giống nhau, chỉ là khi dùng 昨年 nghe có vẻ phức tạp hơn. Còn thực sự nó dùng như thế nào thì mình cũng không rõ lắm.

Đã trả lời vào 16/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.