Sự khác nhau giữa 信じる, 信用する và 信頼する?

Đã trả lời

Sự khác biệt giữa 信じる, 信用する và 信頼するlà gì hả mọi người?? Mình tra trong từ điển thì tất cả đều là “tin tưởng”, vậy chúng có thể thay thế cho nhau không?
Cảm ơn cả nhà.

Bình luận
Chấp nhận

Mình sẽ tóm tắt những sự khác biệt như sau:
信じる tin tưởng vào thực tế, những điều là sự thực.
信用する tin tưởng (vào một nguồn thông tin nào đấy).
信頼する tin tưởng vào một người (hay một tổ chức).

Ví dụ:
田中さんを信じる。
Tôi tin vào anh Tanaka (những điều anh đã nói).
田中さんを信用できる。
Tôi có thể (luôn luôn) tin tưởng anh Tanaka (tin vào những gì anh đã nói).
田中さんを信頼する。
Tôi tin tưởng anh Tanaka (luôn luôn làm việc đúng đắn).

Đã trả lời vào 08/10/2015
Bình luận

Theo như mình biết thì 信用 ngụ ý là tin tưởng dựa vào quá khứ, trong khi 信頼 chỉ sự tin tưởng hay phụ thuộc vào ai đó hay cái gì đó cho tương lai.

Đã trả lời vào 08/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.