Sự khác nhau giữa 今後 và 未来 là gì?

Khi nào thì sử dụng 今後 và 未来 hả mọi người? Cả 2 đều có nghĩa là “tương lai”. Qua một vài ví dụ em cũng nhận ra là 今後 có thể sử dụng cho cả hiện tại và cái gì đó sẽ bắt đầu xảy ra tính từ bây giờ, còn 未来 đơn giản là việc gì đó sẽ xảy ra trong tương lai. Hiểu vậy có đúng không ạ?
Em cảm ơn mọi người nhiều ạ.

Bình luận
Chấp nhận

今後 có nghĩa là “từ bây giờ”, trong khi 未来 đề cập đến một thời điểm nào đó xa trong tương lai.

Chú ý là 未来 đề cập đến một điểm nào đó trong tương lai, trong khi 今後 nói đến việc gì đó bắt đầu từ hiện tại, và tiếp tục (không thời hạn) đến tương lai.

Cho tương lai gần (kể cả tương lai của chính bạn), tốt nhất bạn nên dùng 将来. 未来 thường cho cảm giác xa hơn về phía trước (tương lai).

Đã trả lời vào 08/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.