Sự khác nhau giữa 上手 và 得意?

Đã trả lời

Ai đó giúp e chỉ ra sự khác biệt giữa 2 từ trên với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.

Bình luận
Chấp nhận

上手 và 得意đều có thể dùng để bình luận về người khác. Tuy nhiên:

  1. 上手dùng để đánh giá năng lực và khả năng (chỉ dùng để đánh giá người khác, không dùng để nói về bản thân mình)
  2. 得意chỉ dùng 得意để nói về bản thân, nhấn mạnh vào việc ai đó tự tin với bản thân về việc gì đó. Và cũng có thể dùng để bình luận về người khác (có kỹ năng đặc biệt trong việc gì đó).
Đã trả lời vào 02/10/2015
Bình luận

「上手」là từ bình luận dùng trong trường hợp khách quan.
「得意」là bình luận chủ quan.

Đã trả lời vào 02/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.