sư khác nhau giữa み va さ(tính từ + mi và sa)

Các bạn cho mình hỏi, cách rõ ràng nhất để phân biệt khi chuyển đổi tính từ thành danh từ: khi nào thì dùng mi, khi nào thì dùng sa

mình cám ơn

 

Bình luận

Cả 2 đều nói về mức độ và trạng thái nhưng さ dùng khi muốn nói, nhận xét khách quan còn み mang tính chủ quan.

Đã trả lời vào 22/05/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.