Sự khác nhau giữa ままに và ままで?

Đã trả lời

Sự khác nhau giữa

扉はやはり音もなく、押されるままに動いた。

扉はやはり音もなく、押されるままで動いた。
là gì? Khi nào sử dụng ままで thay vì ままに?

Bình luận
Chấp nhận

扉はやはり音もなく、押されるままで動いた。<– câu này không tự nhiên.
ままでthường được dùng để nhắc đến những sự vật sự việc hiện tại, không thay đổi, ví dụ: 凍ったままである (giữ đông)

Đã trả lời vào 12/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.