Sự khác nhau giữa にとって và として

Đã trả lời

Cho em hỏi sự khác nhau giữa にとって và として là gì với???

Theo những gì em được biết thì cả 2 đều mang nghĩa nói về quan điểm nhất định của một việc gì đó. Tuy nhiên, e nghĩ vẫn có sự khác nhau giữa sắc thái của 2 từ và vì thế nó khó có thể thay thế vị trí của nhau trong câu được.

Vì vậy mà em nghĩ nếu nói như 2 câu dưới đây thì Ok:

僕にとって、これは大嫌い。

人間として、人殺しはいけないことだ。

Nhưng nếu nói như thế này thì không được:

僕として、これは大嫌い。

人間にとって、人殺しはいけないことだ。

Như vậy có đúng không hả mọi người?

Bình luận
Chấp nhận

Theo mình thì có thể hiểu như sau:

X として = với tư cách là X

X にとって = đối với X

Nó có thể thay thế cho nhau trong một số trường hợp mà cả 2 đều đúng ngữ pháp cho câu, nhưng ý nghĩa sẽ hơi khác nhau một chút:

親として、許せないことだ

Với tư cách là bố mẹ, đó là điều không thể tha thứ được.

親にとって、許せないことだ

Đối với bố mẹ, thì đó là điều không thể tha thứ được.

Tương tự đối với vì dụ về tội sát nhân. Dùng 〜として có nghĩa là “Với tư cách là con nghười, giết người là điều xấu xa” và với 〜にとって sẽ có nghĩa là “đối với con người, giết người là điều xấu”.

Trong nhiều trường hợp, chỉ có một trong hai có thể phù hợp với câu:

学校として、子供を守らないといけない

Với tư cách là trường học, chúng ta phải bảo vệ học sinh.

僕にとって、ハワイに行くのは夢だ

Đối với tôi, được đi Hawaii là một giấc mơ.

〜としてdùng tốt hơn với cách danh từ phân loại.

〜として sẽ thường đi với danh từ cụ thể. Ví dụ:男 là danh từ phân loại (phân loại nam, nữ), trong khi  僕là danh từ cụ thể. “Với tư cách là người đàn ông…”thì nghe tự nhiên hơn là dùng “với tư cách là tôi…”

Nhưng khi bạn thêm はvào cuối để tạo thành 〜としては, nó có thể dùng với tất cả các loại danh từ.  Vì dụ:

オバマとしては〜, マイクロソフトとしては〜, 君としては〜, tất cả đều đúng.

Đã trả lời vào 02/12/2015
Bình luận

Cách sử dụng:

とって có thể dịch là “đối với tôi/về phía tôi”

として có thể dịch là “với ai khác”

Cách dùng đúng:

僕にとって、これは大嫌い。

Với tôi, thì đây là diều tôi ghét.

人間として、人殺しはいけないことだ。

Đối với con nghười thì giết người là không được cho phép.

Cách dùng không đúng:

Vì cách dùng không đúng nên khó có thể dịch cho có nghĩa và nghe rất kỳ.

僕として、これは大嫌い。

人間にとって、人殺しはいけないことだ。

Đã trả lời vào 02/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.