Sự khác nhau giữa ところで và ちなみに ?

Đã trả lời

Liệu 2 từ trên có thể thay thế cho nhau trong mọi trường hợp không? Em cảm ơn cả nhà!!!

Bình luận
Chấp nhận

Với tác dụng như câu mở đầu (đứng đầu câu), chúng hầu hết trong mọi trường hợp có thể thay thế cho nhau.

ちなみに thường dùng để giới thiệu một chủ đề mới nhưng có liên quan đến đoạn hội thoại. Trong khi  ところで cũng là giới thiệu về một chủ đề mới, tuy nhiên hoàn toàn không liên quan đến chủ đề đang được nhắc đến.

Đã trả lời vào 22/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.