Sự khác nhau giữa さむい và つめたい?

Đã trả lời

さむい hay つめたい đều có nghĩa là lạnh, theo em nhớ thì có cách sử dụng khác nhau nhưng lại không nhớ rõ ràng là khác nhau thế nào?
Các bác giúp em với ạ.

Bình luận
Chấp nhận

冷たい” dùng cho cảm giác lạnh đối với các đối tượng vật lý mà có thể chạm vào được.
Ví dụ:
Đá (lạnh) dùng “冷たい“. bề mặt lạnh dùng “冷たい“. Con người cũng dùng “冷たい“. Nước cũng dùng “冷たい“.

寒い” dùng cho sự cảm nhận về cái lạnh khi bạn bị lạnh, hoặc dùng để chỉ cho sự vật, sự việc là nguồn gốc, nguyên nhân của cảm giác lạnh.
Ví dụ:
Thời tiết dùng “寒い“. Bạn có thể bị lạnh”寒い” sau khi chạm vào đồ lạnh “冷たい“. bầu không khí cũng có thể dùng “寒い” (nếu có nhiều người lạnh lùng “冷たい” có mặt).
水が冷たかったから私は寒いです。Nước dùng 冷たい và cảm giác lạnh của bản thân thì dùng 寒い

Cũng tương tự với 熱い/暑い và  温かい/暖かい.
Thời tiết dùng  “暑い” hoặc “暖かい“, trong khi nước hay cafe dùng “熱い” hoặc “温かい“.

Đã trả lời vào 18/09/2015
Bình luận

“寒い” thường được dùng để miêu tả về thời tiết, trong khi “冷たい” được dùng để tả về sự lạnh (1 cách vật lý).

Đã trả lời vào 18/09/2015
Bình luận

冷たい dùng cho đồ vật, 寒い dùng cho không khí. Tương tự với 熱い/暑い温かい/暖かい, nhưng những từ trên thì phát âm giống nhau.

Đã trả lời vào 18/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.