Sự khác nhau giữa ご飯 và 御飯?

Em biết là cả 2 đều được dịch là “cơm” nhưng không hiểu có gì khác nhau giữa 2 từ này không? Em cũng thấy nhiều người dùng  ごはん với nghĩa cơm trắng”.
Cho em hỏi thêm là 2 từ trên từ nào được sử dụng nhiều hơn? và có gì cần lưu ý khi dùng không?

Bình luận
Chấp nhận

御飯、ご飯、ごはん、ゴハン đều mang nghĩa “cơm/gạo/bữa ăn” và đều đọc là “gohan”.
Sự khác nhau duy nhất giữa 2 từ 御飯 và ご飯 là ở chữ ご được viết bằng Kanji hay không? 

Và 御飯 thì không được dùng phổ biến.

ご飯 và ごはんthì được dùng phổ biến hơn.

Đã trả lời vào 16/03/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.