Sự khác nhau giữa くれます, もらいます và いただきます.

Đã trả lời

Em được học là những từ trên được dùng khi nhận được cái gì đó (từ một ai đó). Nhưng cách sử dụng thì em vẫn chưa thực sự hiểu rõ. Chúng khác nhau ở điểm nào?
Em tra trên mạng thì tìm được câu trả lời như sau:

 • Một trang web nói rằng くれます là không lịch sự, もらいます sử dụng bình thường và いただきます là lịch sự.
 • Một trang web khác nói くれます là thể bình thường, và いただきます là rất lịch sự.

Em không chắc là đáp án nào đúng, hay em nên dùng いただきます cho an toàn? Liệu có khi nào không dùng được  いただきますkhông?

Bình luận

dạng lịch sự của nó như thế này:

kureru → kuremasu → kudasaimasu
morau → moraimasu → itadakimasu
Vì vậy, nếu bạn muốn sử dụng dạng lịch sự, dùng kudasaimasu, hoặc itadakimasu tùy thuộc vào từng trường hợp, hoặc tùy vào việc bạn muốn dùng dạng lịch sự hay thông thường.

Sự khác nhau giữa kuremasu và moraimasu tùy thuộc vào chủ ngữ.

Cô ấy cho tôi quả táo(りんごを彼女がくれました)
Tôi nhận được táo từ cô ấy (りんごを彼女にもらった)
Nó không thể thay đổi cho nhau.

Đã trả lời vào 19/09/2015
Bình luận
Chấp nhận

Sử dụng keigo (敬語) thường rất khó, và cũng rất dễ nhầm lẫn, nếu bạn muốn biết rõ hơn cách dùng, bạn nên tham gia khóa học dạy về kính ngữ.

Để cho dễ hiểu thì bạn có thể tham khảo ở dưới:

あげる = Bạn cho ai đó
くれる = Ai đó cho bạn
もらう = Nhận
いただく = Dạng lịch sự của 食べる hoặc 謙譲語 của もらう

Thực sự sẽ rất dài để giải thích rõ ràng cho tất cả các từ, nhưng mình sẽ cố gắng giải thích ngắn gọn dễ hiểu cho 3 từ bạn đưa ra: morau, kureru, itadaku

 1. もらう

  • Có nghĩa là “nhận”.
  • Dạng khiêm tốn của nó (謙譲語 kenjōgo) là いただく
  • Kenjogo được sử dụng để bày tỏ sự khiêm tốn cho hành động bạn đang làm. Khi bắt đầu ăn hoặc nhận gì đó từ ai đó bạn nói: いただきます
  • Vì vậy, morau = itadaku ở dạng khiêm tốn kenjōgo 
  • Morau cũng có thể được dùng trong trường hợp ai đó làm gì đó cho bạn:ca

   ちょっと聞いてもらえませんか?
   Làm ơn lắng nghe một chút được không?

 2. くれる, あげる
  • Kureru và ageru đều có nghĩa “cho” (các sử dụng phụ thuộc vào việc ai là người cho, ví dụ: bạn cho hay người khác cho)
  • Nếu ai đó cho bạn cái gì đó và bạn cần dùng keigo (kính ngữ), bạn nên dùng sonkeigo (tôn kính ngữ) của  kureru là くださる
  • Nó cũng có thể kết hợp với động từ khác tương tự như  morau:

   田中さんが私を拾ってくださいました。
   ‘Anh Tanaka đã chọn tôi.’

   私は田中さんに教えてくださいました。
   ‘Anh Tanaka đã dạy cho tôi’

  • Nếu bạn cho ai đó cái gì đó mà đó là người bạn tôn trọng, bạn nên sử dụng  kenjōgo của あげる là さしあげる
 3. いただく

  • Nó vừa là dang khiêm tốn của morau nhưng cũng là dạng lịch sự của 食べる “ăn” nó cũng là một trong những mẫu câu đầu tiên chúng ta được học: いただきます!
  • Mặt khác, nếu bạn muốn nói với ai đó bạn kính trọng, mời họ ăn hay uống bạn nên dùng tôn kính ngữ của  食べる hoặc 飲む là:

   召し上がる めしあがる

Nếu bài viết của mình vẫn chưa giúp bạn hiểu rõ hơn về kính ngữ thì mình khuyên bạn nên đọc những bài viết hoawch văn với văn phong chính thức, hoặc tìm đọc những cuốn sách về kính ngữ (mình không học sách đó nên không biết nên khuyên bạn dùng quyển sách nào). KHông nên học theo cách nói trong manga hay anime vì trong đó chủ yếu dùng dạng nói thông tục.

Phụ thuộc vào đối tượng nói chuyện, nhưng thường thì sử dụng đúng thể lịch sự thông thường vẫn tốt hơn dùng kính ngữ nhưng dùng sai :)

Đã trả lời vào 19/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.