Sự khác nhau giữa かたがた và がてら

Đã trả lời

散歩__立ち寄った公園は、ダンスをするお年寄りたちで賑わっていた。

1.かたわら   2.かたがた   3.がてら   4.ついでに
Mình chọn かたがた nhưng câu trả lời đúng lại là がてら. Mình không hiểu lắm tại sao lại vậy và có gì khác nhau giữa 2 từ trên?

Bình luận
Chấp nhận

「かたがた」 được dùng để đưa ra hai hành động có giá trị tương đương nhau. Nó chỉ dùng với danh từ hay động từ thể suru  và luôn được dùng cho câu dạng lịch sự, đặc biệt là đưa ra lời cám ơn, xin lỗi,…

「がてら」làm cho từ được nó đi theo cùng có thêm “sức nặng”. Nó có thể được dịch là khi bạn đang làm gì đó giữa chừng, bạn làm một việc khác. Ví dụ: bạn đang đi bộ, và bạn dừng lại để ăn trên đường đi đâu đó.

Trong ví dụ của ban, cụm từ「散歩がてら立ち寄った公園」có nghĩa hơn vì bạn dừng lại ở công viên trong khi bạn đang đi dạo.

Đã trả lời vào 15/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.