Sự khác nhau giữa 「ものなら」 và 「(の)なら」?

この問題を解けるもんなら解いてみろ。
Với câu ví dụ như trên nếu chỉ dùng 「なら」mà không có 「もの」 giống như câu dưới thì em thấy nội dung như nhau. Liệu có đúng không?
この問題を解けるんなら解いてみろ。
「ものなら」 và 「(の)なら」có thể thay thế cho nhau trong câu được không?

Bình luận
Chấp nhận

ものならcó 2 tác dụng như sau:

  1. “biểu hiện khả năng” chính xác là biểu hiện rằng không thể làm gì đó…
  2. Các dạng うものなら, ようものなら, まいものなら: gải định các trường hợp, hay tình huống sẽ xảy ra.

なら= nếu (trong câu điều kiện).

Đã trả lời vào 02/10/2015
Bình luận

ものなら đứng sau một động từ tiềm năng sẽ mang nghĩa “không thể”.

Đã trả lời vào 02/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.