Sự khác nhau giữa 「ほど」 {hodo} và 「ぐらい」 {gurai}?

Đã trả lời

Cho em hỏi về sự khác nhau của 「ほど」 và 「ぐらい」 trong 2 ví dụ dưới:

一時間ほどかかります。
ichijikan hodo kakarimasu.

一時間ぐらいかかります。
ichijikan gurai kakarimasu.

Làm thế nào để biết cái nào dùng trong trường hợp nào?
Em cảm ơn ạ.

Bình luận
Chấp nhận

Câu trả lời của echcon chính xác, nhưng mình muốn bổ sung thêm chút là ほど có thể dịch là “khoảng (chỉ mức độ)” trong khi “くらいぐらい” thì là thiên về “số lượng”.

Trong câu ví dụ bạn đưa ra, nó có cùng một nghĩa, nhưng một câu có nghĩa “đến khoảng 1h (và có khả năng là 1h) trong khi câu sau là “khoảng 1h”.

Đã trả lời vào 23/09/2015
Bình luận

Cả 2 từ đều có cùng nghĩa, nhưng câu với ほど nghe lịch sự hơn. Có thể nói 2 từ này ít nhiều có thể thay thế cho nhau.

Đã trả lời vào 23/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.