Sự khác nhau giữa 「はずがない」 và 「わけがない」?

Đã trả lời

Theo em hiểu thì nó đều có nghĩa là “có lẽ là không”. Nhưng cũng không dám chắc lắm. Em có 2 ví dụ như bên dưới:
それは分わかる
わけがないでしょう。 sore wa wakaru wake ga nai deshou.

それは分わかるはずがないでしょう。 sore wa wakaru hazu ga nai deshou.

Mọi người giúp em phân biệt với!

Bình luận
Chấp nhận

わけ có nghĩa là lý do, nghuyên nhân.
はず mang nghĩa có lẽ(không chắc chắn lắm những vẫn có kỳ vọng).
Hai câu trên có thể dịch như sau:
それは分わかるわけがないでしょう Không có lý do gì mà bạn lại không hiểu cái đó.
それは分わかるはずがないでしょう Có lẽ anh ta không hiểu cái đó đâu.

Đã trả lời vào 18/09/2015
Bình luận

Theo mình  わけ mang ý nghĩa nhấn mạnh hơn. Còn cả 2 cũng có ý nghĩa tương tự nhau. Nếu muốn nghiên cứu rõ ràng hơn dịch theo từng từ thì わけ nói đến lý do hay tương tự.

Đã trả lời vào 18/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.