Sự khác nhau giữa 「はじめてのX」 {hajimete no X} và 「はじめのX」 {hajime no X}?

Đã trả lời

Có một bài hát với tựa đề {hajimete no asa} và một bài khác đến {hajime no hi}.
Cũng có một bộ truyện {hajimete no aku}, và mình nhớ cũng có một bộ truyện về đấm bốc tên là {hajime no ippo}.

Vậy, có gì khác nhau giữa 「はじめてのX {hajimete no X} và「はじめのX {hajime no X}? Làm thế nào để phân biệt giữa 2 từ trên?

Bình luận
Chấp nhận

はじめ hajime là “sự khởi đầu”, vì vậy はじめの日 hajime no hi có thể dịch là “ngày đầu tiên, những ngày đầu tiên” hay “ngày bắt đầu của sự việc”và はじめの一歩 hajime no ippo là “bước đầu tiên bắt đầu việc gì đó”.

はじめて hajimete là “lần đầu tiên”, vì vậy はじめての朝 hajimete no asa dịch là “buổi sáng đầu tiên”.

Trong giao tiếp thông thường, cả 2 từ đều được dùng tương đương không quá tách biệt, đều mang nghĩa “đầu tiên”:
Ví dụ:

  • 初めのキスhajime no kisuNụ hôn đầu (“nụ hôn khởi đầu, nự hôn đầu tiên”)
  • 初めてのキス hajimete no kisuNụ hôn đầu(“Kinh nghiệm nụ hôn đầu”)
Đã trả lời vào 21/09/2015
Bình luận

「はじめてのX」đề cập đến một cái gì đó xảy ra cho lần đầu tiên:

  • 初めてのデート (lần hẹn hò đầu tiên)
  • 初めての場所 (địa điểm mới, địa điểm mà bạn đến thăm lần đầu tiên)
  • 初めての子ども (đứa bé đầu tiên)

「はじめのX」đề cập đến trong lần đầu tiên của cái gì đó:

  • 始めの段階 (giai đoạn đầu)
  • 初めの一歩 (bước đầu tiên, bước đầu để bắt đầu cuộc hành trình)
  • 学年の初めの日 (ngày đầu đi học, ngày đầu tiên của năm học)

Để so sánh 2 từ, hãy thử thay thế từ này với từ kia và xem ý nghĩa thay đổi như thế nào:

  • はじめの場所 (nơi hay địa điểm một sự việc bắt đầu)
  • 初めての一歩 (bước đi đầu tiên (của một đứa trẻ))
Đã trả lời vào 21/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.