Sự khác nhau giữa 「と思います」và 「かと思います」?

Đã trả lời

Sự khác nhau giữa ý nghĩa và cách dùng của 「と思います」và 「かと思います」là gì khi chúng đứng cuối câu????

Bình luận
Chấp nhận

Sự khác biệt về ý nghĩa của 〜かと思う và  〜と思う như sau:

Sử dụng với ý nghĩa tu từ:

心臓が止まるかと思った
“Tôi đã nghĩ trái tim tôi đang ngừng đập!”

心臓が止まると思った
“Tôi nghĩ trái tim tôi sẽ ngừng đập”
(Sự khác nhau không nằm ở ý nghĩa câu, mà cách dùng tông của giọng nói khi nói)

心臓が止まると思った chỉ đơn giản rằng bạn có suy nghĩ là tim bạn sẽ ngừng đập. Còn  心臓が止まるかと思った thì mang nghĩa tu từ.
死ぬかと思ったnghĩ rằng mình sẽ chết mất là ý nghĩa của câu trên.

Sử dụng để làm “mềm” câu:

そうする意味はないかと思います。
“Tôi nghĩ sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi làm việc đó”

そうする意味はないと思います。
VỚi cùng một ý nghĩa nhưng câu dưới này mang một tuyên bố mạnh mẽ đưa ra việc bạn đang nghĩ. Trong khi câu bên trên mang nghĩa cũng là đưa ra ý kiến của bạn nhưng không mang nghĩa áp đặt cho hiện thực (hiện thực có thể diễn ra giống nhưng cũng có thể khác so với những gì bạn đang nghĩ đến).

か được dùng với nghĩa “có lẽ” đưa ra suy nghĩ của bạn có khả năng chứ không phải là chắc chắn như vậy.

Đã trả lời vào 20/12/2015
Bình luận

“と思います” và “かと思います” khá là tương tự nhau. Sự khác biết rõ ràng theo nghĩa đen khi nhìn vào là “か”. Thêm “か”, làm câu mang nghĩa gián tiếp, ít dứt khoát hơn.
Có thể thêm “な” phía sau “か”, tạo thành “かなと思います”.

Đã trả lời vào 20/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.