Sự khác nhau của những cách nói “phải” trong tiếng Nhật?

Có sự khác biệt đáng kể nào giữa những từ “phải” sau không ~ないと、~なきゃ、なくちゃ?

Bình luận
Chấp nhận

~ないと thường được sử dụng cho quy tắc, quy luật xã hội, những cuộc hẹn quan trọng và thường được dừng ở ~ないと (không có mệnh đề giải thích theo sau)
Ví dụ:
運動をしないとね = Undou wo shinai to ne.

手を洗わないとね = Te wo arawanai to ne.

~なきゃ cách nói thông tục (và đôi khi được dùng trong những trường hợp cần nhanh chóng)

~なくちゃ cũng là cách nói thông tục

~なくてはいけません (đại khái dùng như: phải làm gì đó hết sức)

Đã trả lời vào 29/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.