Sự khác nhau của 「本物」 và 「本当」?

Em có đặt một câu như sau:

人形は本当の人のように動きました。

Nhưng cô giáo em chữa thành: 人形は本物の人のように動きました。

 

Có ai giải thích hộ em xem tại sao lại dùng như vậy không ạ? Và sự khác nhau giữa 2 từ là gì ạ?

Em cảm ơn ạ.

Bình luận
Chấp nhận

本当 là tính từ (có nghĩa là 本当だ “thật”, 本当に “thật sự”)

本物 là danh từ (本物だ “sự vật/việc thật”, 本物に “với/tới sự vật, sự việc thật”)

Trong câu của bạn, con búp bê là một vật mô phỏng con người, vì vậy dùng 本物 để so sánh 2 vật (một giả, một thật với nhau). Nó thích hợp hơn là dùng 本当. 

Theo mình thì câu thích hợp nhát nên dùng là:

人形は本物の人間のように動きました。

Đã trả lời vào 27/07/2016
Bình luận

本当 = thật/ sự thật (trợ từ)
本物 = Thực tế/ đối tượng, sự vật thật

 

Vì vậy mà trong câu của bạn 本当の人 không có nghĩa gì. 本当 thường được sử dụng nhưu sau: 

 

本当は (Sự thật là)
本当に? (Thật sao?)
彼は本当のことを言っている (Anh ấy đang nói sự thật)
Khi nói đến 本物, thông thường hay dùng để so sánh giữa đồ giả nhưng giống với thật.

 

Ví dụ:

 

このプラスチック食品はおいしそう。本物みたい。(Cái món ăn bằng nhựa này trông ngon quá. Nhìn như thật ý)
仕様はこうなっているが、本物はどうなるだろう。(Các đặc điểm kỹ thuật thì như thế này, nhưng thật sự thì thế nào không biết.)

Đã trả lời vào 27/07/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.