So sánh A và B

Đã trả lời

Đây là lần đầu tiên mình đặt câu hỏi ở trên trang web.

Khi mình muốn nói rằng ‘A rẻ hơn so với B’. Trong sách dạy là: A の ほ う が B よ り や す い で す.

Có cách nói nào đơn giản hơn không?

Cảm ơn

Bình luận
Chấp nhận

Theo như bạn susu nói thì cũng không sai, nhưng nó làm thay đổi ý nghĩa của việc so sánh 2 sự vật, sự việc.
Bạn có thể thay vì nói  A の ほ う が B よ り や す い で す bạn có thể nói luôn   A の ほ う が や す い で す
Cũng có thể bỏ で す như bạn echcon nói.
vậy cuối cùng bạn có thể dùng câu A の ほ う が や す い có nghĩa cái A thì rẻ hơn.

Đã trả lời vào 16/09/2015
Bình luận

Bạn có thể dùng “やすいのはA” hoặc “やすいのはAです“. Có nghĩa là Cái rẻ là cái A. neeus bạn đã giải thích hoặc nói đến giá tiền 2 cái bạn có thể dùng luôn câu やすいのはAです.

Đã trả lời vào 16/09/2015
Bình luận

bạn có thể bỏ ですđi là được

Đã trả lời vào 16/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.