Sempai ơi dịch giúp em câu này nhé: しにものぐるいでにほんごおぼえろ!!!

おねがいします。ありがとうございます。

Bình luận

” nhớ tiếng nhật 1 cách điên cuồng mất ăn mất ngủ”

bạn tham khảo thôi nhe

Đã trả lời vào 23/01/2019
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.