Sakura1992

近いうちに: Mọi người cho em hỏi từ này có nghia là gì ạ?

Bình luận

Nghĩa là sớm á bạn

 
Đã trả lời vào 27/08/2020
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.