Phân biệt giúp em みたいだ、ようだ、らしい、っぽい

Đã trả lời

Trong nhiều tài liệu có phân biệt nhưng em vẫn thấy khá chung chung, đọc xong vẫn chưa thể thông được. Mong mn giải đáo giúp em, onegaishimasu _| ̄|○

Bình luận
Chấp nhận

~みたい (~mitai) ようだ:Được sử dụng để nói/phỏng đoán điều gì đó trông giống như cái gì khác.

~みたい(~mitai) thường đi sau động từ, danh từ và tính từ (đã được đưa về 普通形(futsuukei – thể thông thường)).
Có 3 cách dùng ở đây:
– Ở cuối câu: ~みたいだ (mitai da)
– Ở giữa câu, sử dụng như 1 trợ từ: ~みたいに (~mitai ni)
– Ở giữa câu, sử dụng như 1 tính từ đuôi な(-na).
Tất nhiên trong trường hợp này đi sau nó sẽ là 1 danh từ: ~みたいな N

Aさんみたいに日本語が上手になりたい。 (Tôi) muốn trở lên giỏi tiếng Nhật như bạn A. 

*ようだ cũng dùng tương tự nhưng thường dùng trong văn viết, còn みたい là dùng trong văn nói và hơi mang nghĩa tiêu cực theo kiểu, nghĩ là nó như vậy nhưng thực tế thì không phải vậy. Nói đơn giản hơn thì ようだ lịch sự hơn みたい dù cùng cách sử dụng.

~らしい (~rashii): Được sử dụng để trình bày sự suy đoán từ những điều đã nhìn thấy hoặc nghe thấy.

 ~らしい (rashii) thường đi sau động từ, danh từ và tính từ đã được đưa về 普通形(futsuukei).
Hay gặp nhất là Danh từ + らしい.

今日は、冬らしい寒い日でした Hôm nay là một ngày lạnh như là mùa đông vậy.

~っぽい (~ppoi): 
(+) Mang nghĩa cảm thấy như là ~ , thấy như là …. /dường như là … Nhưng…

~っぽい(~ppoi) hay dùng cho người và chỉ dùng trong văn nói.
Những tình huống hay gặp nhất là 子供っぽい (kodomoppoi)、女っぽい(onnappoi) và 男っぽい (otokoppoi).
Trường hợp này thì ~っぽい(~ppoi) đi sau danh từ hoặc tính từ đuôi い(A-i)i đã bỏ い(i) đi rồi.
(+) Đôi khi ~っぽい(~ppoi) dùng để diễn tả sự việc gì đó dễ làm hoặc thường xảy ra.
Động từ thể ~masu bỏ masu đi và thêm ~っぽい(~ppoi) vào đằng sau.

Bさんは女っぽいですね。こんなシャツを着た。Trông B giống con gái nhỉ, mặc cái áo sơ mi đó kìa.

Đã trả lời vào 21/09/2016

E cam on ạ 

 

vào 27/09/2016.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.