phân biệt cách sử dụng 納まる và 納める

phân biệt cách sử dụng 納まる và 納める giúp em với ạ. cảm ơn mọi người

Bình luận

納まる là tự động từ (自動詞) (tự bản thân thay đổi hoặc làm nên hành động dùng sau ga)

納めるlà tha động từ (他動詞) (người khác tác động để làm ra hành động dùng sau wo)

Bạn xem lại sự khác nhau giữa tự động từ và tha động từ kỹ là sẽ hiểu được thôi.

Đã trả lời vào 07/10/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.