Phân biệt 横断する、横切る、越える、渡る、通る

ななめに横断する

道路を横切る

線路を越える

橋を渡る

道を通る

em tra tu thi thay nhung dong tu nay deu co nghia la “bang qua”, mn giup em phan biet voi a. em cam on

Bình luận

Đầu tiên là 2 từ 横断する và 横切る: 

– 横断する là từ hán – hán thuần (tức là từ mượn thuần ý ạ) và là động từ ghép từ danh từ + する. So sánh với  横切る thì  横切る thuần Nhật hơn. Ngoài ra 横断する thì lịch sự và mang tính học thuật (academic) hơn. Cũng giống như nhiều từ tiếng Nhật khác 2 từ đều mang nghĩa giống nhau là (băng qua đường) nhưng trong nhiều trường hợp  横切る còn có thể dùng là có ý tưởng/ suy nghĩ, tình cảm vụt qua/thoáng qua. 

横断する thì cơ bản dùng cho nghĩa băng qua như là qua đường, cơn bão băng qua…

Ví dụ 1 số từ khác cùng nghĩa như sau: 勉強する、学ぶ;練習する、習う。。。

Phân biệt 越える、渡る、通る:

– 越える: dùng với nghĩa vượt qua (sự vật, chỉ tiêu, quy định) chứ không đơn giản là qua đường. 

Ví dụ: Câu trên 線路を越える vượt qua đường sắt (trên đường bình thường thì có đường sắt, bạn vượt qua đường sắt đến đường bên kia). 

Còn qua đường thì chỉ là bạn đi từ bên này đường sang bên kia đường (vượt qua đường và trên đường có thể không có gì khác). 

– 渡る:vượt qua (một cái gì đó như: cầu).

– 通る: Dùng với nghĩa vượt qua, đi ngang qua. 

Ví dụ: Bạn đi ngang qua một con đường nhất định nào đó. 

Kim Ma 道を通ります。

家を通りましたが帰らなくスパーに行きました。

Thực sự thì tiếng Nhật cũng khá phức tạp vì nhiều từ giống nhau. Nhưng nếu bạn không định trở thành nhà ngôn ngữ học hay giáo viên thì chắc cũng không nhất thiết phải phân biệt quá kỹ. 

Chủ yếu là dựa vào thực tế khi bạn nghe người Nhật nói và người ta dùng sao thì bạn dùng vây. 

Nhiều lúc bạn hỏi người Nhật có khi người ta cũng không phân biệt được đâu. 

Theo tiếng Anh thì cũng có thể phân biệt như sau: lần lượt là cross, across, over, over, through. Nếu bạn khá tiếng Anh thì có thể phân biệt bằng tiếng Anh như vậy.

Đã trả lời vào 28/10/2016

quả thật là rất phức tạp ạ ? e cảm ơn nhiều

vào 31/10/2016.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.