Nói như thế nào để đưa ra lý do một cách lịch sự khi bạn đến văn phòng muộn?

Đã trả lời

Làm thể nào để nói là bạn đến muộn vì tắc đường, có thể nói như sau được không?
すみません、交通渋滞できから遅きます。

Bình luận
Chấp nhận

Khi bạn đang bị kẹt trong ách tắc giao thông, bạn nên gọi và nói:
すみません、渋滞で遅れます。

hoặc lịch sự hơn như:
申し訳ありません。渋滞で遅れてしまいます。

Khi bạn đến văn phòng, bạn phải nói với quản lý của bạn bằng thể quá khứ.
すみません、渋滞で遅れました。

hoặc dạng lịch sự:
申し訳ありません。渋滞で遅れてしまいました。

Đã trả lời vào 07/10/2015
Bình luận

Bạn có thể thử dùng:
渋滞で遅刻になりました

Đã trả lời vào 07/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.