Nói “làm sao để làm X” trong tiếng Nhật?

Đã trả lời

Em nghĩ là có thể dùng bằng ~ばいい. Ví dụ: nếu muốn nói “làm thế nào để tôi giải quyết việc này bây giờ?”

Thì dùng làどう扱えばいい? Có được không? Có cách nói nào khác không?

Có thể dùng はず được không?

Bình luận
Chấp nhận

Thực sự thì mình không hiểu lắm nội dung ngữ cảnh, nhưng nếu bạn dùng trong hội thoại thông thường, thì bạn có thể thử dùng như sau:
いったいどうしたらいいの?!もうわけわっかんないよ… (rốt cuộc là tôi/em phải làm gì bây giờ! Em hoàn toàn không hiểu nổi nữa…)
liệu cách nói trên có phù hợp với những gì bạn mong muốn không (cách nói mình đưa ra có thể dùng để biểu lộ khá nhiều cảm xúc, kiểu như người nói đang rất lo lắng (đến mức muốn khóc) vì không biết nên làm sao cho phải).

Hy vọng sẽ giúp được cho bạn.

Đã trả lời vào 16/10/2015
Bình luận

Ví dụ của bạn (どう扱えばいい?) theo mình thì có thể dịch chính xác nghĩa đen như bạn mong muốn.

Tuy nhiên bạn cũng có thể thử một vài mẫu như sau:

Tôi phải làm gì bây giờ?
どうすればいい?

Làm gì cho tốt nhất bây giờ?
(何かする)のに一番いい方法は何でしょうか。

Không có cách nào mà tôi/anh có thể làm được.
できるはずはない。

Đã trả lời vào 16/10/2015
Bình luận

Mẫu câu sát nghĩa nhất là … することになっている, và bạn có thể dịch làどう扱うことになっている(のだろうか)? Tuy nhiên, bạn cũng có thể dùng どう扱えばいい hoặc どう扱うべき đều được.

Đã trả lời vào 16/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.