Nguồn gốc của từ ヶ?

Đã trả lời

Từ ヶ trong từ  là một từ khá kỳ lạ (theo e nghĩ) – nó giống như từ  nhỏ trong katakana, nhưng cách viết của nó có phải bắt nguồn từ chữ katakana không? Hay nó là một từ chữ Hán bình thường? Hay đó là từ cũ?

Bình luận
Chấp nhận

Nó có 2 công dụng chính:

  • Viết tắt của /.
    • Thường dùng đứng sau từ khác và đọc là . Trong trường hợp này, được đọc là ヵhoặc か. Ví dụ: 月(いっかげつ), 二国語, 三
    • Đôi khi nó đứng 1 mình như  (và cũng đọc là こ), nó có thể cũng là viết tắt. Tuy ít được dùng trong viết bình thường, nhưng nó lại thường được dùng cho viết tốc ký. Ví dụ: 1ヶ( いっこ)
  • Dùng tương tự như từ   trong tên địa danh. Trong trường hợp này thường xuyên đọc là (đặc biệt là trong tiếng Nhật cổ từ  có ý nghĩa rất gần với từ の hiện đại). Ví dụ: 西原(にしがはら)
Đã trả lời vào 21/09/2015
Bình luận

Nó là viết tắt của từ Kanji , mạc dù nhìn giống chữ katakana ke (), nhưng phát âm là ka, ga hoặc ko, không đọc là ke.

Đã trả lời vào 21/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.