ngữ pháp そうです。

Các bạn cho mình biết tác dụng của trợ từ  に trong câu sau được không?
妻が何か言いたそう、私の方を見ました。

Bình luận

Mình nghĩ có thể phân tích câu như sau:

言いたそう: sou ở đây mang nghĩ dường như, có vẻ.
に: trong câu này được dùng với nghĩa chỉ ra cơ sở/nguyên nhân của hành động tiếp theo đó.

Vậy câu của bạn có thể được dịch như sau:

妻が何か言いたそう、私の方を見ました。(vì nguyên nhân là) Dường như bà vợ (tôi) muốn nói gì đó, nên (cô ấy/ta) đã nhìn về hướng tôi.

Đã trả lời vào 01/06/2016
Bình luận

mình dịch hơi khác bạn chút : ”vợ tôi hình như muốn nói gì đó nên đã nhìn về hướng của tôi” nhưng mình không biết chắc trợ từ に  trong câu này mang chức năng gì.

Đã trả lời vào 01/06/2016
Bình luận

Dịch cụ thể thế nào phụ thuộc nhiều vào ngữ cảnh. Vì mình không biết ngữ cảnh là gì nên không dịch chính xác được.
Tuy nhiên như đã nói ở trên に  trong câu này được dùng với nghĩa chỉ ra cơ sở/nguyên nhân của hành động tiếp theo đó.
Tức là nguyên nhân của việc nhìn về hướng tôi là do vợ định/muốn nói gì đó.

Đã trả lời vào 02/06/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.