nghĩa từ vựng

cho em hỏi những từ sau có nghĩa là gì ạ

時集

祝婚

鳥羽

かっぱ

アンパン

巨き 

em cảm ơn ạ

Bình luận

Từ bạn hỏi hầu hết là tên người, tên nhân vật hoặc tên tiểu thuyết v.v…

Riêng từ kappa thì có khá nhiều nghĩa, bạn có thể tham khảo thêm ở đây: かっぱ

còn anpan có lẽ là nhân vật này chăng

アンパン

Đã trả lời vào 21/12/2016

em cảm ơn . tìm mãi không ra :((

 

vào 21/12/2016.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.