nghĩa của cụm từ やさしい目をする

cho em hỏi nghĩa của cụm này là gì ạ やさしい目をする

Bình luận

 やさしい目 có nghĩa là ánh mắt dịu dàng, gần nghĩa với ánh mắt ấm áp 暖かい目

Đã trả lời vào 02/01/2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.