Nghĩa của câu なんか面白いことが起こりそうな予感?

Đã trả lời

A: これって、古い文字で書いてあるみたいだけど、読める?

B: うん、古文は得意だから

A: えーと、「世界、闇に覆われし時、天女に導かれたる超魔神現れん」

B: ――だって

A: うーん、よく分からないけど、なんか面白いことが起こりそうな予感

Ở trên đoạn trên, phần in đậm, mình không chắc nghĩa của câu có như mình nghĩ không. Theo mình thì nó là viết tắt của予感がする nhưng cũng không chắc lắm. Ví dụ:今日も暑くなりそうな予感がする朝, nói về buổi sang theo ấn tượng(tưởng tượng???) của tôi. Câu hỏi của mình là: rốt cuộc nó mang nghĩa là ấn tượng, hay tưởng tượng hay là cả hai hay là nghĩa gì khác?

Bình luận
Chấp nhận

Đây là kiểu kết câu khá phổ biến gọi là「体言止(たいげんどめ)」, nghĩa là kết câu bằng một danh từ hay đại từ thay vì bằng tính từ hay động từ (cách kết thông thường).

「体言」có nghĩa là danh từ hay đại từ 「止め」nghĩa là “dừng hay kết thúc (câu)”.

Kiểu nói này cho phép người đọc/người nghe được phép kết thúc câu. Phần lơn người Nhật bản xứ sẽ đọc câu trên như sau:

「なんか面白おもしろいことが起おこりそうな予感よかんがする。」

Hoặc

「なんか面白いことが起こりそうな予感がある。」

Nó được dịch nghiêng về nghĩa “linh cảm”.

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.