Nghĩa của “部下となし”?

Đã trả lời

Dưới đây là câu bao gồm cụm từ:
そのドヤ街に住む子どもたちをそそのかしてかれらを
部下となし

Bình luận
Chấp nhận

「部下となし」không phải là cụm từ hay thành ngữ có nghĩa.
なし ở đây là thể liên dụng từ (連用形) của động từ 為す (làm,/thực hiện/biến sang(thành)).

Nghĩa của câu trên sẽ là:
“Anh ấy dụ dỗ những đứa trẻ ở khu vực quanh đây và biến chúng thành cấp dưới của mình”.

Đã trả lời vào 06/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.